Tin tức

ĐHĐCĐ 2018 - Thông qua chia cổ tức 5%

23-04-2018

Sáng ngày 16/04/2018 tại khách sạn dầu khí Tp Thái Bình, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân (FTM) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thương niên năm 2017. Với sự tham dự của 50 cổ đông chiếm 95,45% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại đại hội, HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc đã báo cáo kết quả  tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 và kế hoạch năm 2018 và thông qua một số quyết định chiến lược.

Năm 2017 với nhiều thách thức khó khăn của ngành dệt may do sự biến động của tình hình thế giới. Tuy nhiên Đức Quân đã từng bước khắc phục khó khăn cải thiện dây chuyền sản xuất, nâng cao hiệu xuất lao động đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Cụ thể, Sản lượng sản xuất năm 2017 đạt 14.321 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành hơn 77%, Doanh thu đạt 1220 tỷ tăng 0,91% so với kế hoạch Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 đã đề ra.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2017 trong đó có thực hiện việc chia cổ tức 5% tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.

Cùng với những điều kiện thuận lợi của năm 2018 khi Việt nam gia nhập tổ chức CPTPP,  HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc quyết tâm thực hiện và hoàn thiện dự án Đức Quân 6 với công suất 8700 tấn/năm nâng cao năng lực sản xuất toàn công ty lên 160.000 cọc sợi với tổng công suất là 25.700 tấn/năm.  Đặt kế hoạch sản lượng là 20.222 tấn, doanh thu là 1.356 tỷ đồng trong năm 2018.

Tại đại hội lần này cũng thông qua đơn từ nhiệm của bà Phạm Khánh Tâm – trưởng ban kiểm soát và bầu thay thế bà Phạm Thị Phương vào vị trí trưởng ban kiểm soát.

Các tin khác