Nhà máy sản xuất

NHÀ MÁY SỢI SỐ 1

Tọa lạc tại Lô A3, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 24.700 cọc sợi, tương đương công suất 3.500 tấn/năm.

NHÀ MÁY SỢI SỐ 2

Tọa lạc tại Lô A2, Khu Công Nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Thành Phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 38.000 cọc sợi tương đương 6.500 tấn/năm.

NHÀ MÁY SỢI SỐ 3

Tọa lạc tại Khu Công Nghiệp Tiền Hải, Thành phố Thái Bình. Nhà máy hiện có 46.000 cọc sợi tương đương 7.500 tấn/năm.