Tin tức

thong cao bao chi dhdcd bat thuong nam 2919
thong cao bao chi v v xuat hien mot so thong tin thieu chinh xac lien quan den co phieu ftm

Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở

17-08-2019

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2023. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh

dai hoi dai bieu cong doan co so
du lich he 2019

Fortex Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông năm 2019

18-04-2019

Ngày 16 tháng 4 năm 2019 tại khách sạn White palce Thành phố Thái Bình, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019.

fortex to chuc thanh cong dai hoi dong co dong nam 2019