Tin tức

nhiet liet chao mung 110 nam ngay quoc te phu nu 8 3 1980 nam khoi nghia hai ba trung

Khai Xuân 2020

30-01-2020

khai xuan 2020
thong cao bao chi dhdcd bat thuong nam 2919
thong cao bao chi v v xuat hien mot so thong tin thieu chinh xac lien quan den co phieu ftm

Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở

17-08-2019

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2023. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh

dai hoi dai bieu cong doan co so