Tầm nhìn - Sứ mệnh

I. TẦM NHÌN

Khát vọng trở thành doanh nghiệp toàn cầu đứng hàng đầu tại Việt Nam và trên thế giới trong ngành sợi dệt và hoàn thiện chuỗi giá trị khép kín của ngành công nghiệp dệt may.

II. SỨ MỆNH


FORTEX cam kết mang đến cho cộng đồng những sản phẩm - dịch vụ chất lượng cao bằng việc xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp với văn hóa sáng tạo, đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại và thân thiện với môi trường nhằm tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thành viên FORTEX và góp phần xây dựng đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.