Tin tức

Tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

28-06-2021

Chiều ngày 27/06/2021 Tại Khách Sạn White Place. Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết và kế hoạch các hoạt động, quản trị, điều hành, sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc. Đại hội cũng biểu quyết thông qua 11 tờ trình của HĐQT. Đồng thời cũng bỏ phiếu bầu ra 5 thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt cho HĐQT nhiệm kỳ cũ và mới Ông Nguyễn Hoàng Giang gửi lời cảm ơn tới toàn thể các cổ đông, CBCNV công ty đã và đang có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty.

                                                        TỔNG GIÁM ĐỐC: ĐỖ VĂN SINH 

 

Các tin khác