Tin tức

Thông cáo báo chí : ĐHĐCĐ bất thường năm 2019

30-10-2019

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Thái Bình - ngày 29 tháng 10  năm 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Fortex, Mã CK: FTM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội) tại Hội trường tầng 1 Khách sạn White Palace (số 245B đường Trần Thái Tông, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình) vào lúc 14h400 ngày 29 tháng 10  năm 2019.

Đại hội có sự tham dự của tổng số 41 cổ đông và đại diện cổ đông đại diện cho 34.208.600 cổ phần tới dự, đạt  68.42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua 03 tờ trình: (1) Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020; (2) Thay đổi mô hình quản trị Công ty; và (3) Thông qua chủ chương tái cơ cấu Công ty.

Để thực hiện việc tái cơ cấu Công ty và tăng cường vai trò quản trị, Đại hội đã giới thiệu và bầu thêm 03 Thành viên Hội đồng Quản trị, gồm: ông Lê Mạnh Thường, ông Đỗ Văn Sinh và bà Đỗ Thị Bích Vân.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết vào lúc 16h30, với nhiều nội dung quan trọng.

Với tinh thần làm việc việc công khai minh bạch, Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp lúc 16h40 cùng ngày.

Toàn bộ nghị quyết đại hội và biên bản cuộc họp hội đồng quản trị diễn ra sau đó được công bố trên website www.fortex.com.vn của Công ty.

Để có thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân: Lô A3 KCN Nguyễn Đức Cảnh, Đường Trần Thái Tông, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

ĐT: 0227 3845 379

Website: www.fortex.com.vn

Email: contact@fortex.com.vn


Các tin khác