Tin tức

Thu hơn 15 tỉ USD từ dệt may

15-12-2017

Thu hơn 15 tỉ USD từ dệt may

Theo ước tính của hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas), giá trị thặng dư thương mại đạt 15,1 tỉ USD, tăng 7,15% so với năm 2016. Cụ thể, giá trị xuất khẩu trong toàn ngành trong năm nay ước đạt 31 tỉ USD, tăng trưởng 10,23% so với năm 2016. Cụ thể hơn, lĩnh vực hàng dệt may đạt giá trị xuất khẩu là 25,91 tỉ USD ( tăng 8,7%), xuất khẩu vải đạt 1,07 tỉ USD ( giảm 0,65%), TRONG KHI XUẤT KHẨU SƠ SỢI ĐẠT 3,51 TỈ USD ( TĂNG 19,93%)
Về nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may năm 2017 ước đạt 18,91 tỉ USD, tăng 11,43%so với năm 2016. Cụ thể nhập khẩu vải đạt 11,2 tỉ USD ( tăng 6,85%), nhập khẩu bông đạt 2,4 tỷ USD ( tăng 44,35%) nhập khẩu xơ sợi đạt 1,76 tỉ USD (tăng 9,45%), nhập khẩu phụ liệu dệt may đạt 3,55 tỉ USD ( tăng 10,35% ).

Theo: Nhịp cầu đầu tư

Các tin khác