Tin tức

Đại hội đại biểu công đoàn cơ sở

17-08-2019

Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo của chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái bình về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2019-2023. Được sự nhất trí của Ban thường vụ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, Ban lãnh đạo công ty, Công đoàn Công ty CPĐT&PT Đức quân long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn lần thứ III nhiệm kỳ 2019 - 2023. Đại hội rất vui mừng được chào đón các đồng chí Lãnh đạo Công đoàn cấp trên và lãnh đạo công ty về dự và chỉ đạo đại hội.Cùng với 55 Đại biểu chính thức của Đại hội đại diện cho ý chí, nguyện vọng, sức mạnh đoàn kết của trên 500 đoàn viên, công nhân lao động trong toàn Công ty về dự Đại hội.

Các tin khác