Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN AN TOÀN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-07-2016

Ông Nguyễn An Toàn hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Ông tốt nghiệp kỹ sư công nghệ sợi của trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Ông Toàn có gần 38 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư và công nghệ dệt sợi.