Hội đồng quản trị

Ông Lê Mạnh Thường CT HĐQT

01-11-2019

  1. Họ và tên: Lê Mạnh Thường                      Giới tính: Nam
  2. Ngày tháng năm sinh: 09/01/1975  Nơi sinh: Thái Bình
  3. Quê quán: Thụy Liên, Thái Thụy , Thái Bình
  4. Dân tộc: Kinh                                                      Quốc tịch:       Việt Nam.
  5. Giấy CCCD số: 034075000017    Cấp ngày: 20/09/2018    Tại: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
  6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng 1105 - 83B P Lý Thường Kiệt - Q Hoàn Kiếm - TP Hà Nội
  7. Trình độ văn hoá: 12/12
  8. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
  9. Quá trình công tác:

 

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Từ T6/2016 – T4/2019

 

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân

 

Chủ tịch Hội đồng quản trị