Hội đồng quản trị

BÀ ĐÀO THỊ HUỆ - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-07-2016

 • Họ và tên: ĐÀO THỊ HUỆ                       Giới tính: Nữ
 • Ngày tháng năm sinh: 21/02/1985                        Nơi sinh: Thái Bình
 • Quê quán: Tân Hòa, Hưng Hà, Thái Bình
 • Dân tộc: Kinh.                                                 Quốc tịch:     Việt Nam.
 • Giấy CCCD số: 034185005916  Cấp ngày: 21/11/2016  Tại: CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
 • Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:  Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Chỗ ở hiện tại:  Vũ Chính, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Trình độ học vấn : 12/12.
 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện – Tự động hóa
 • Quá trình công tác:
 • Thời gian

  Nơi làm việc

  Chức vụ

  Từ năm 2011-2012

  Công ty CP Tập Đoàn Đại Cường

  Nhân viên phòng KH-XNK

  Từ Năm 2012-2015

  Công ty CP Tập Đoàn Đại Cường

  Phó phòng KH-XNK

  Từ năm 2016- 2018

  Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

  Phó phòng NS-HC

  T09/2017-T9/2018

  Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

  Thư ký HĐQT

  T04/2019-T04/2020

  Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

  Thành viên BKS

  Từ năm 2019- đến nay

  Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

  Trưởng phòng mua hàn