Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN HOÀNG GIANG - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-07-2016

Ông Nguyễn Hoàng Giang hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Ông Giang tốt nghiệp tiến sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Kinh tế Quốc Dân. Ông Giang có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, tư vấn tài chính.