Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Văn Sinh - TV HĐQT

01-11-2019

 

  1. Họ và tên: ĐỖ VĂN SINH                        Giới tính: Nam
  2. Ngày tháng năm sinh: 31/03/1980  Nơi sinh: Thái Bình
  3. Quê quán: Thái Hòa, Thái Thụy , Thái Bình
  4. Dân tộc: Kinh.                                                 Quốc tịch:       Việt Nam.
  5. Giấy CCCD số: 034080005460   Cấp ngày: 19/01/2017  Tại: CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
  6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phường Trần Lãm , thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
  7. Trình độ học vấn : 12/12.
  8. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh.
  9. Quá trình công tác:

Thời gian

Nơi làm việc

Chức vụ

Từ Năm 2013-2016

Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

Phó giám đốc kinh doanh

Từ năm 2017- 2018

Công ty CP XNK Thủy Sản Miền Trung

Trợ lý TGD – P. Giám đốc KD

T12/2018- T4/2019

Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

Giám đốc kinh doanh

T4/2019 – đến nay

Công ty Cổ Phần ĐT và PT  Đức Quân

Tổng giám đốc