Hội đồng quản trị

ÔNG LÊ MẠNH THƯỜNG - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

27-07-2016

Ông Lê Mạnh Thường hiện là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Ông tốt nghiệp cử nhân Luật – Đại học Kinh tế Luật TPHCM. Ông cũng tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh Đại học Griggs, Hoa Kỳ. Ông Thường có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sợi và các mặt hàng dệt may.