Sản phẩm

Sợi CD 100% cotton dùng cho dệt kim/dệt khí

Chi số sợiNe 20- Ne 40

Nguyên liệu
100% cotton

Thời gian giao hàng
trong vòng 1 tuần

Nơi sản xuất
Nhà máy tại Thái bình

Thương hiệu
Fortex

Địa điểm giao
Theo thỏa thuận hoặc tại kho bên bán

Thanh toán
Theo thỏa thuận