Sản phẩm

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại

Kinh doanh thương mại các nguyên phụ liệu ngành dệt may

Bên cạnh việc sản xuất và kinh doanh sợi thành phẩm, FORTEX còn kinh doanh thương mại các loại sợi khác, nguyên liệu bông cotton đầu vào và các nguyên phụ liệu ngành sợi khác.

Ngoài ra phế phẩm đầu ra của quá trình sản xuất sợi bao gồm bông polas, bông thu hồi từ hệ thống điều không của các nhà máy cũng được bán ra bên ngoài cho các nhà máy sản xuất khăn bông, bít tất, sản xuất vải địa kỹ thuật…

 

LIÊN HỆ BỘ PHẬN KINH DOANH ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN CHI TIẾT