Tin công ty

Thay đổi qui định giao dịch theo Thông tư 203

04-07-2016

Thực hiện theo qui định tại  thông tư 203 /2015/TT-BTC có hiệu lực từ 01.07.2016, VCSC  đã cập nhật hệ thống phần mềm và áp dụng qui định giao dịch như sau:

 ·        Nhà đầu tư được phép đặt lệnh Mua/ Bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh liên tục 

·        Nhà đầu tư không được đặt lệnh Mua/Bán đồng thời cùng một mã chứng khoán trong phiên khớp lệnh định kỳ trừ các lệnh chưa khớp và còn hiệu lực từ phiên khớp lệnh liên tục trước đó.
Thời gian áp dụng : Từ  05.07.2016