Nghị quyết hội đồng quản trị

Nghị Quyết HĐQT V/v ước tính kết quả kinh doanh quý 4-2016 và lựa chọn đơn vị kiểm toán

26-12-2016

http://file.hstatic.net/1000096054/file/ngh_e1_bb_8b_20quy_e1_ba_bft_d0c983414c6e46a8b5ab8a98e0e55026.pdf


Các tin khác