Hội đồng quản trị

BÀ NGUYỄN THỊ MAI - THÀNH VIÊN HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

18-07-2016

Bà Nguyễn Thị Mai hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân. Bà Mai tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Tài Chính Kế Toán Hà Nội. Bà Mai có hơn 20 năm kinh nghiệm quản lý kế toán tài chính trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh dệt may.