Hội đồng quản trị

ÔNG NGUYỄN VĂN TUẤN - THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

18-07-2016

Ông Nguyễn Văn Tuấn hiện là thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành của công ty cổ phần đầu tư và phát triển Đức Quân. Ông tốt chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh. Hiện tại Ông Tuấn đang giữ chức vụ Chủ Tịch Hiệp Hội Bông Sợi Việt Nam